Om Klezmer

Klezmer är en östeuropeisk folkmusikstil som härstammar från judisk tradition som genomsyrar festligheter i den Östeuropeiska kulturen. Den judiska kuluren och identiteten har en stor förankring i klezmermusiken och den betyder mycket för den judiska traditionen. Musikstilen växte fram under den första halvan av 1900-talet, och den har sitt ursprung i Östeuropa och i Centraleuropa och härstammar från den judiska musiktraditionen som förekom i synagogan.
Än idag finns det faktiskt många band som spelar Klezmermusik men genom åren har musikstilen förändrats, liksom många andra musikstilar. Den klezmermusik som spelas idag låter inte riktigt likadan som den ursprungliga klezmermusiken. Den har influerats mycket av folkmusik i länder runt om i Europa och även av jazz och pop i USA.
Rent musikaliskt så är det en stark och rytmik och en blandning av glädje och melankoli som kännetecknar musiken.
I samband med andra världskriget började klezmermusiken sakta dö ut beroende på utplåningen av den judiska befolkningen. Men trots det plötsliga nederlaget och tack vare den starka traditionen så lever klezmermusiken kvar än idag runt om i världen.