The Big Five

De allra flesta nationer som vill vara med i Eurovision måste kvala in ett bidrag till finalen men detta gäller inte alla. De fem nationer som betalar in mest till Europeiska Radio- och Tv-unionen kallas The Big Five och de länderna har alltid en plats garanterad i finalen oavsett hur deras bidrag slutade året innan. Om man på jobbet ska betta på vilken nations bidrag som kommer vinna innan kvalen börjat kan det vara smart att välja en av dessa fem nationer som garanterat kommer ha en finalplats till skillnad från de som måste kvala.